Obrábění CNC

CNC – Computer Numerical Control je číslicově řízený obráběcí stroj, který je plně programovatelný.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako hodně spolehlivý nástroj k výrobě. Vše kolem této technologie šlo vpřed, a to bok po boku s rozvojem automatizace, mikroprocesorů a počítačů. Zpočátku šlo o systémy automatizované z velké části pouze mechanicky, v současné sobě jsou řízeny počítačovými programy a mikroprocesory.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů – základní nabídka:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi se využívá dělení na typy pouze pro efektivitu a časovou náročnost výroby, každá CNC jednotka má ve výrobním procesu svou funkci, např. na jedné jednotce se vyrábí nějaká součást a na další se opracovává jiným způsobem ta stejná, nebo nějaká jiná součást. CNC jednotkal je jakkoli upravitelná, co se týče vybavenosti a technických možností podle potřeby, lze používat třeba unikátní systémy jako třeba pro automatické lisování. Počet CNC jednotek a její typy se dělí tím více, čím je zvětšena produktivní či výrobní činnost firmy.

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny pro obrábění kovů podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.

Systém obrábění

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z kde tyto jsou pro stroj základní orientační prvky. Hlavní parametry obsahují volbu nástroje, který bude provádět činnost, způsob a umístění jeho použití. Všechny činnosti nají vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při manuálním zadávání na stroji je nutno tento postup přesně definovat. Celá výroba může být sledována vizuálně, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností vizuální kontroly přes bezpečné neprůstřelné sklo.

Technologie CNC obrábění

Nejčastěji využívanou rutinou v dnešní době je hlavně v CAD/CAM programech na osobním počítači, návrhy se sdružují v soubor, který již obsahuje sérii všech potřebných příkazů pro výrobu na CNC, přičemž operace jsou zajišťovány postprocesorem s možností externí paměti. Po zpracování číslicovým počítačem přechází stroj ke zpracování a ke startu výroby. Ryze manuální aplikace programu přímo na stroji je časově náročné a vhodné leda pro minimální výrobu (např. drobné předměty, jednoduché součásti).

Možnosti materiálů

Nejvýznamnější zastoupení má obrábění oceli, a to zejména např. konstrukční, nerezové, chromniklové. K dalším hojně používaným materiálům patří taky slitiny (třeba mosazi a aluminia), litiny a mnohdy také plastické hmoty.

Hlavní souvislost materiálů je především s konkrétním vybavením jednotky CNC, která je závislá na nástrojové části, která zajišťuje obrábění a podléhá nejvíce striktnímu dodržování výroby „v pořádku a v normě“.

Řízení CNC

Každá CNC jednotka může komunikovat s podnikovým softwarem či se softwarem CAD/CAM, kde lze navrhovat obráběcí projekty a přesně definují parametry výsledného výrobku. Samotnou sytémovou jednotku ovládání můžeme použít k přímému programování stroje, kde je nutno znát analogii procesu při zadávání do počítače na ovládací jednotce.

Výroba

CNC soustružení kovů je vhodné nejen pro malosériovou a středně sériovou výrobu, taky ale pro výrobu velkosériovou (nejčastěji výroba 10 000 až 250 000 výrobků). CNC patří mezi jedny z nejpřesnějších výrobních systémů, které jsou na průmyslovém trhu dostupné a neustále se možnosti rozšiřují s vývojem aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost IXPA-PEMAT.

Složení

CNC stroje jsou složeny ze dvou hlavních součástí, ze soustrojí a systému řízenípro vykonávání obrábění CNC obrábění, přičemž silová část CNC má elektropneumatický zdroj, obvykle kompresor se zásobárnou vzduchu.

CNC obrábění

Pro obrábění lze využít většinu běžných materiálů, které jsou pro výrobu dostupné, s největším zájmem o kovoobrábění, která je dominantní ve většině firem, jež provozují výrobu na základě CNC.